Raster

Wybierz swój język

Loading...

Technika druku na folii soczewkowej (ang. lenticular) pozwala na zrealizowanie wielu ciekawych efektów wizualnych niemożliwych do uzyskania tradycyjnymi metodami. Dzięki folii soczewkowej odbiorca ma wrażenie zmieniających się obrazów czy zdjęć 3D, nie potrzebuje stosować specjalnych okularów.
Nasza firma służy pomocą przy przygotowaniu grafiki dla druku soczewkowego (lentikularnego). Osiągnięcie odpowiednich rezultatów wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania graficznego. Ważne jest też właściwe dobranie folii soczewkowej dla danego efektu druku.

Poniżej prezentujemy przykładowe realizacje wraz z opisem zastosowanych efektów.


efekt flip

 

Efekt FLIP

W zależności od kąta patrzenia widzimy naprzemiennie dwa lub trzy obrazy. Zmiana odbywa się skokowo. Najlepsze efekty uzyskuje się przy zastosowaniu dwóch obrazów, które powinny być w możliwie zbliżonej tonacji kolorystycznej. Zastosowanie obrazów mocno kontrastujących jest możliwe, ale może powodować pojawianie się „duchów” (przebijania fragmentów jednej sceny przy oglądaniu drugiej). Zmiana pomiędzy obrazami może się odbywać w układzie góra-dół (soczewki ułożone poziomo) lub lewo-prawo

 


WARSTWY 3D

Wrażenie przestrzenności obrazu uzyskiwane jest poprzez rozmieszczenie elementów graficznych na warstwach znajdujących się pozornie w różnej odległości od oczu obserwatora. Stosuje się również „mapę głębi” odwzorowującą geometrię obiektów aby wzmocnić iluzję obrazu 3D.

  • przygotowane warstwy muszą być „pełne” (bez „dziur” po wyciętych obiektach)
  • obiekty znajdujące się na różnych warstwach powinny częściowo na siebie zachodzić i przesłaniać się wzajemnie – potęguje to iluzję przestrzenności
  • najistotniejsze dla projektu elementy graficzne powinny zostać umieszczone na „warstwie zerowej” tak aby zapewnić im największą czytelność (w tej technologii obiekty pozornie najbardziej „wysunięte” do przodu jak i te położone najdalej od oczu obserwatora tracą na ostrości)
  • kompozycja jako całość nie powinna być zbyt ciemna. Jaśniejsze, żywe i ciepłe kolory powinny być umieszczone „z przodu”
  • nie należy stosować zbyt drobnego tekstu (ta zasada odnosi się do wszystkich wydruków na folii soczewkowej

 

 

efekt 3D
 


efekt animacja

 

ANIMACJA

Umożliwia pokazanie kilku lub nawet kilkunastu faz ruchu. W praktyce oznacza to możliwość pokazania płynnej sekwencji przypominającej krótki film. Zwykle animacja będzie ograniczona do „zapętlonej” krótkiej sekwencji ruchu. Najlepsze efekty uzyskuje się gdy poszczególne „klatki" utrzymane są w tej samej tonacji kolorystycznej.

 


MORFING

Polega na płynnej, stopniowej zmianie jednego obrazu w drugi.
Projekt powinien zawierać dwie lub trzy klatki kluczowe. Klatki pośrednie generowane są przez odpowiednie oprogramowanie. Najlepsze efekty uzyskuje się jeśli tło jest identyczne, a kształt obiektów możliwie zbliżony do siebie.

 

efekt morfing
 


efekt foto

 

FOTO 3D

Pozwala na przedstawienie wrażenia w pełni trójwymiarowego obrazu 3D. Patrząc na obraz pod różnym kątem jego treść dynamicznie zmienia się, zwiększając postrzeganie głębi. Przygotowanie projektu polega na wykonaniu specjalnie przygotowanej sesji zdjęciowej.

 


WIRTUALNE 3D

Efekt pozwala na przedstawienie wrażenia w pełni trójwymiarowego obrazu 3D. Patrząc na obraz pod różnym kątem jego treść dynamicznie zmienia się, zwiększając postrzeganie głębi. Przygotowanie projektu polega na wymodelowaniu sceny w programach do przygotowywania grafiki 3D

 

efekt wirtualne 3D