Projekt dofinansowany przez UEW związku z realizacją projektu ”Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Raster poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów”, nr projektu WND-RPSW.01.01.00-058/10, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw osi 1 ”Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wykonujemy następujące usługi:


- System cyfrowego naświetlania termicznych form drukowych CTP.
- System wydruków próbnych.