Projekt dofinansowany przez UEW związku z realizacją projektu ”Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Raster poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów”, nr projektu WND-RPSW.01.01.00-058/10, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw osi 1 ”Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Poszukujemy kandydatów na stanowiska:


Operator systemu CTP
    wymagania:
  - znajomość programów DTP
  - doświadczenie w pracy w poligrafii

Grafik komputerowy
    wymagania:
  - biegła znajomość programów DTP
  - doświadczenie w pracy w poligrafii
  - własne portfolio (w wersji elektronicznej)

Konstruktor CAD/CAM
    wymagania:
  - biegła znajomość programów CAD/CAM (Solid Edge, Edge CAM)
  - specjalizacja konstrukcja form wtryskowych, konstrukcja maszyn oraz narzędzi
  - doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora / projektanta
  - własne portfolio (w wersji elektronicznej)